Izjava o zasebnosti in varnosti

MBE Slovenska vas d.o.o. kot lastnik teh spletnih strani zaščito vaših osebnih podatkov jemlje zelo resno.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije L 119, 4. 5. 2016, 1. stran, v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR), ki v Republiki Sloveniji in vseh državah članicah EU v celoti velja od 25. maja 2018, ter v skladu z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list št. 42/18, v nadaljevanju: Zakon) oziroma v skladu s pravnim okvirom za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter najboljšo evropsko prakso se podjetje:

MBE Slovenska vas d.o.o., Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Osebna identifikacijska številka (Davčna številka): 86404601
Matična številka subjekta: 8741611000
Direktor: Grega Šimunovič
Odgovorna oseba: Nina Hrovat

zavezuje, da osebnih podatkov iz obrazca za naročilo in drugih kontaktnih obrazcev ne bo zlorabljalo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam in svojim poslovnim partnerjem ter je pripravilo to izjavo o zasebnosti in varnosti.

Izjava o zasebnosti in varnosti je enostransko zavezujoč pravni akt, ki temelji na temeljnih načelih obdelave osebnih podatkov in ureja, kateri podatki uporabnikov oziroma strank se zbirajo, na kakšen način se takšni podatki obdelujejo in za kakšne namene se uporabljajo. Izjava o zasebnosti in varnosti prav tako seznanja uporabnike storitev oziroma stranke z njihovimi pravicami pri zbiranju in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, da bi v širšem smislu zaščitili njihovo zasebnost.

Izjava o zasebnosti in varnosti temelji na naslednjih načelih obdelave osebnih podatkov: načelo zakonitosti, pravičnosti in preglednosti, načelo omejitve namena in najmanjšega obsega podatkov, načelo točnosti in popolnosti osebnih podatkov, načelo omejitve shranjevanja, načelo celovitosti in zaupnosti podatkov, načelo odgovornosti, načelo zaupanja in poštene obdelave, načelo namena obdelave in načelo obdelave v nedoločljivi (anonimizirani) obliki. 

Izjava o zasebnosti in varnosti velja za vse storitve, ki jih ponuja podjetje MBE Slovenska vas d.o.o., pri čemer je njen namen, da na jasen in pregleden način seznani uporabnike oziroma stranke s postopki obdelave njihovih osebnih podatkov in z njihovimi pravicami. Uporabniki oziroma stranke se lahko kadar koli obrnejo na podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. in zahtevajo spremembo ali dopolnitev oziroma posodobitev podatkov, ki se nanašajo nanje, ali pa zahtevajo izjavo o tem, za kakšne namene želijo oziroma ne želijo, da se obdelujejo njihovi podatki.

Za obdelavo osebnih podatkov je odgovorno podjetje:

MBE Slovenska vas d.o.o., Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Osebna identifikacijska številka (Davčna številka): 86404601
Matična številka subjekta: 8741611000
Direktor: Grega Šimunovič
Odgovorna oseba: Nina Hrovat

Odgovorna oseba za varstvo in upravljanje z osebnimi podatki je: Nina Hrovat – telefonska št. 040356433

Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi se ugotavlja identiteta stranke, zbiramo pa naslednje osebne podatke, ki jih imenujemo osnovni osebni podatki:

–       Ime in priimek

–       Domači naslov (kraj in mesto)

–       Kontaktna telefonska številka

–       Kontaktni e-naslov

–       Pravni podatki podjetja, če stranka zahteva račun za podjetje

Podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje in arhivira na svojem sedežu, ki je naveden v tej Izjavi, v Republiki Sloveniji.

Izrecno in izključno NE ZBIRAMO naslednjih osebnih podatkov:

–       Osebna identifikacijska številka (Davčna številka) fizične osebe

–       Datum rojstva

–       Spol

–       Drugi podatki iz osebne izkaznice fizične osebe

–       Podatki o bančnem računu in številki kreditne / debetne kartice fizičnih oseb

–      Podatki o navadah uporabnikov ali strank

MBE Slovenska vas d.o.o. osebnih podatkov stranke ne bo dostavil ali razkril tretji osebi, razen v primerih, ko je to izrecno predpisano z zakonom, in v primerih, ko je to nujno za izpolnitev pravnih obveznosti. Vsi podatki o strankah se strogo hranijo in so na voljo samo zaposlenim, ki te podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi zaposleni v podjetju MBE Slovenska vas d.o.o. in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel varovanja zasebnosti svojih uporabnikov in strank.

MBE Slovenska vas d.o.o. se zavezuje, da bo zagotavljal zaščito osebnih podatkov strank tako, da bo zbiral le osnovne podatke o strankah, ki so potrebni za izpolnitev navedenih obveznosti in naročil.

Podatke, ki se samodejno zabeležijo ob dostopu do spletne strani in niso osebni podatki (vrsta brskalnika, število obiskov, čas, preživet na spletni strani itd.), ima MBE Slovenska vas d.o.o. pravico uporabljati izključno za oceno obiskanosti spletne strani ter za izboljšanje njene vsebine in funkcionalnosti, pri čemer ni zajeta nobena oblika osebnih podatkov.

V primeru spremembe katerega koli osebnega podatka, zabeleženega med registracijo, je stranka dolžna o tej spremembi obvestiti podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. V primeru neprijavljenih sprememb vnesenih podatkov MBE Slovenska vas d.o.o. ne odgovarja za pomanjkljivosti v zvezi z naročilom ali dostavo izdelkov.

Načini zbiranja osnovnih osebnih podatkov

Neposredno od uporabnikov ali strank med postopkom naročanja izdelkov ali vzpostavljanja stika prek kontaktnih obrazcev na naši spletni strani in z namenom, da bi strankam, ki so izrazile zanimanje za naše produkte, zagotovili pravočasno in kakovostno storitev oziroma povratne informacije o izdelku in posebnih ponudbah.

Namen zbiranja osnovnih osebnih podatkov

  1. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti: dostava naročenih izdelkov, svetovanje in pomoč pri uporabi naročenih izdelkov, zagotavljanje dodatnih jamstev za izdelke, vzdrževanje kakovosti izdelkov, reševanje pritožb uporabnikov in druga dejanja v zvezi s sklenitvijo in izvrševanjem pogodbenih obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi.
  2. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti
  3. Neposredno trženje uporabnikom, ki so izrazili zanimanje in podali privolitev za tržno komuniciranje, ter trženje obstoječim strankam z namenom ohranjanja kakovosti izdelkov in pravočasnega obveščanja o posebnih pogojih in aktualnih akcijah – s ciljem, da bi uporabnik dobil pravilna in natančna obvestila, ki ustrezajo njegovim željam, izraženim z obiskom spletne strani www.mbe.si.
  4. Interne potrebe – podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. navedene osnovne osebne podatke uporablja izključno za namene lastne evidence, da bi zaščitilo uporabnike in stranke ter ohranjalo kakovost storitev in produktov.

Podatki potencialnih strank – uporabnikov

Podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. zbira podatke o potencialnih strankah z namenom, da bi jih ob podani privolitvi pravočasno in natančno obveščalo o aktualnih posebnih ponudbah in akcijah, in sicer izključno o produktih, za katere so potencialne stranke izrazile zanimanje. V ta namen zbiramo samo osnovne osebne podatke (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, kontaktni e-naslov in produkt, za katerega je izraženo zanimanje).

Zahtevanje shranjenih osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadar koli zahteva izpis vseh osebnih podatkov, ki jih podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. zbira in obdeluje, da bi zagotovilo boljšo in kakovostnejšo uporabniško izkušnjo – tako, da pošlje zahtevek za izpis shranjenih osebnih podatkov na e-naslov mbe@mbe.si.

Trajanje shranjevanja in obdelava osnovnih osebnih podatkov

Osnovni osebni podatki strank se hranijo ves čas uporabe naših produktov, vse do trenutka, ko stranka izrecno in jasno izjavi, da ni več uporabnik naših produktov oziroma uveljavi pravico do pozabe.

Osnovni osebni podatki potencialnih strank oziroma uporabnikov se hranijo 3 mesece od trenutka zbiranja navedenih osnovnih osebnih podatkov ali manj, če uporabnik prej uveljavi pravico do pozabe.

Pravica do pozabe

MBE Slovenska vas d.o.o. stranke obvešča o načinu uporabe zbranih podatkov in jim redno daje možnost izbire o uporabi njihovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, ali želijo, da se njihovo ime odstrani s seznamov, ki se uporabljajo v tržne namene in za zagotavljanje kakovosti produktov.

Če želite, da navedene osnovne podatke izbrišemo iz naše podatkovne baze, pošljite zahtevek za brisanje vseh osnovnih osebnih podatkov na e-naslov mbe@mbe.si.

Pravica do vložitve ugovora

Uporabnik oziroma stranka ima pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, če se podatki obdelujejo za potrebe zakonitega interesa upravljavca obdelave. V tem primeru bo podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. kot upravljavec obdelave prekinilo obdelavo osebnih podatkov, razen če dokaže, da obstajajo prepričljivi zakoniti razlogi za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s pravicami uporabnikov oziroma strank, ali v primeru, ko je obdelava podatkov potrebna zaradi uveljavitve, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

Če se osnovni osebni podatki uporabnika oziroma stranke obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima uporabnik pravico, da kadar koli vloži ugovor zoper obdelavo za namene neposrednega trženja, zlasti če se osnovni osebni podatki uporabljajo za izdelavo profila.

Uporabnik lahko vloži ugovor tako, da pošlje zahtevek ali ugovor na e-naslov mbe@mbe.si.

Odgovornost

Zgoraj navedene določbe o varstvu osebnih podatkov veljajo izključno za domačo spletno stran na naslovu www.mbe.si in za vse strani znotraj domene mbe.si, ne pa tudi za zunanje spletne strani, do katerih vodijo povezave, objavljene na domeni mbe.si, za katere www.mbe.si ni pristojen ali odgovoren in za katere www.mbe.si ne zbira ali obdeluje podatkov uporabnikov.

MBE Slovenska vas d.o.o. z izjemo elektronskih naročil stranki ne bo pošiljal elektronskih sporočil, če se stranka s tem ni izrecno strinjala ali podala privolitve.

Piškotki

Za pravilno delovanje naših spletnih strani, za nadaljnje izboljšave spletne strani, za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in kakovosti storitev mora ta spletna stran v vašem računalniku shraniti majhno količino informacij (piškotki). Več kot 90 % vseh spletnih mest uporablja to prakso, vendar smo v skladu s predpisi Evropske unije z dne 25. 5. 2018 pred shranjevanjem piškotka dolžni zaprositi za vašo privolitev. Z uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Če piškotke blokirate, lahko še vedno brskate po spletni strani, vendar vam nekatere njene funkcije ne bodo na voljo.

Kaj je piškotek?

Piškotek je informacija, ki jo v vašem računalniku shrani spletna stran, ki jo obiščete. Piškotki običajno shranijo vaše nastavitve, nastavitve za spletno stran, na primer želeni jezik ali naslov. Pozneje, ko ponovno odprete isto spletno stran, spletni brskalnik pošlje nazaj piškotke, ki pripadajo tej strani. To spletni strani omogoča prikaz informacij, ki so prilagojene vašim potrebam.

Piškotkov ni mogoče pripisati določeni osebi in ne vsebujejo osebnih podatkov.

Vrste piškotkov na teh spletnih straneh

  1. Začasni piškotki – to so začasni piškotki, ki potečejo (in se samodejno izbrišejo), ko zaprete spletni brskalnik. Začasne piškotke uporabljamo za omogočanje dostopa do vsebine in omogočanje komentiranja (kar morate storiti, ko se s svojimi podatki prijavite na spletno stran).
  2. Trajni piškotki – običajno imajo dolgo obdobje shranjevanja in bodo v vašem brskalniku ostali, dokler ne potečejo oziroma dokler jih ne izbrišete ročno. Trajne piškotke uporabljamo za funkcionalnosti, kot je potrditveno polje »Ostanite prijavljeni«, ki uporabniku olajša dostop kot registriran uporabnik. Trajne piškotke uporabljamo tudi za boljše razumevanje uporabniških navad, da lahko spletno stran izboljšamo glede na vaše navade. Ti podatki so anonimni – posameznih uporabniških podatkov ne vidimo.
  3. Piškotki za merjenje obiskanosti – teh piškotkov naša spletna stran ne nastavi ali ustvari, ampak služijo za normalno delovanje strani in uporabnikom olajšajo dostop do vsebine. POMEMBNO – ti piškotki ne zbirajo nobenih osebnih podatkov uporabnikov. Na spletnih straneh www.mbe.si uporabljamo naslednje trajne in piškotke za merjenje obiskanosti:
  • Google Analytics pixel
  • Facebook pixel

Ti piksli (ali piškotki) ne zbirajo nobenih osebnih podatkov (demografskih in podobnih), temveč služijo le za zagotavljanje pravočasnih in natančnih informacij glede na vaše zanimanje ter omogočajo, da vas lahko na drugih spletnih straneh obveščamo o aktualnih posebnih ponudbah in akcijah.

Prek našega sistema za upravljanje piškotkov lahko piškotke po potrebi in po želji onemogočite s preprostim izbiranjem, prav tako pa lahko vidite tudi druge začasne piškotke ali piškotke za merjenje obiskanosti, ki se uporabljajo.

Kako onemogočiti piškotke?

S tega spletnega mesta lahko kadar koli omejite, blokirate ali izbrišete piškotke, tako da spremenite nastavitve vašega brskalnika s pomočjo spodaj navedenih korakov. Čeprav se nastavitve med brskalniki razlikujejo, se piškotki običajno nastavijo v meniju »Osebne nastavitve« ali »Orodja«. Za dodatne podrobnosti o nastavitvah piškotkov v vašem brskalniku glejte meni »Pomoč« v samem brskalniku.

Z izklopom piškotkov se odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov v vašem računalniku. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah piškotkov izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. • ChromeFirefoxInternet Explorer 9Internet Explorer 7 in 8Opera (stran v angleščini) • Safari (stran v angleščini). Če piškotke onemogočite, nekaterih funkcij na naših spletnih straneh ne boste mogli uporabljati.

Lahko tudi uporabljate naš sistem za upravljanje piškotkov na naših spletnih straneh. Piškotke lahko po potrebi in po želji onemogočite s preprostim izbiranjem, prav tako pa lahko vidite tudi druge začasne piškotke ali piškotke za merjenje obiskanosti, ki se uporabljajo.

Da bi vam zagotovili najboljšo kakovost storitve in pravilno delovanje te spletne strani, priporočamo, da pustite piškotke omogočene.

Varno plačevanje

Zaupnost podatkov o strankah je zaščitena in zavarovana z uporabo šifriranja SSL.

Strani za spletno plačevanje so zavarovane z uporabo protokola Secure Socket Layer (SSL) s 256-bitnim šifriranjem podatkov (SSL šifriranje je postopek šifriranja podatkov, ki preprečuje nepooblaščen dostop med njihovim prenosom).

Na ta način je omogočen varen prenos informacij in onemogočen nepooblaščen dostop do podatkov med komunikacijo med računalnikom stranke in storitvijo CorvusPay ter obratno.

Ta storitev in finančne institucije (kartične družbe) si izmenjujejo podatke preko virtualnega zasebnega omrežja (VPN), ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom.

Številke kreditnih kartic se ne shranjujejo in niso na voljo za vpogled podjetju MBE Slovenska vas d.o.o. ali nepooblaščenim osebam.

Spremembe in dopolnitve Izjave o zasebnosti in varnosti

Podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. si pridržuje pravico, da to Izjavo kadar koli spremeni ali dopolni, ne da bi o tem moralo posebej obvestiti zainteresirane strani. Zaradi tega je priporočljivo, da vse zainteresirane osebe in uporabniki redno preverjajo vsebino te Izjave, da bi bili obveščeni o najnovejših vsebinah Izjave o zasebnosti in varnosti.

Načelo pravičnosti

Podjetje MBE Slovenska vas d.o.o. je pri svojem poslovanju pravično in pošteno v vseh oblikah interakcije z uporabniki (potencialnimi strankami) in kupci naših izdelkov ter daje največji poudarek ohranjanju kakovosti storitev in izdelkov.

V Ljubljana, junij 2020

MBE Slovenska vas d.o.o.