Blagovna znamka MBE

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Identiteta blagovne znamke MBE, vzpostavljena s spletnimi kampanjami, radiem, televizijo, reklamnimi panoji, tiskanimi mediji in drugimi mediji, poudarja pomen in ugled MBE, ki ga sestavljajo podjetniška odličnost, vrhunske storitve in zavidljiva zvestoba strank.
Moč blagovni znamki daje moč ljudi, ki jo predstavljajo: vsak dan smo jo dolžni ohranjati.

Sprejem stranke, upoštevanje njenih potreb, celovitost predlaganih rešitev, komunikacija, kakovost izvedbe in doseganje cilja so stalnice podjetniške miselnosti MBE.

Uspeh naše blagovne znamke je vedno odvisen od uspeha naših sodelavcev pri pravilni interpretaciji potreb strank.

2019 © MBE Slovenska vas d.o.o. S centri MBE upravljajo podjetja, ki delujejo v okviru franšiznega sistema MBE. Mail Boxes Etc. prek svoje mreže franšiznih centrov nudi podporne storitve podjetjem in posameznikom.
Glavne storitve, ki jih ponujajo centri MBE, so logistične in transportne storitve ter storitve grafike in tiska, ki se izvajajo s sklepanjem pogodb s posameznimi operaterji centrov MBE. MBE sklepa pogodbe z
vodilnimi kurirji v domačem in mednarodnem transportu, storitve grafike in tiska pa izvaja neposredno v centru MBE ali po pogodbah z velikimi tiskarnami. Mail Boxes Etc. in MBE sta registrirani blagovni znamki in
se uporabljata z dovoljenjem MBE Worldwide S.r.l. (vse pravice pridržane).
Nekatere storitve, ki jih ponuja globalni sistem MBE, morda v posameznih centrih MBE niso na voljo.